Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.18.16.18 1.100.000 47 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.66.77.4404 560.000 43 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.43.16.18 600.000 39 Đặt mua
4 Vietnamobile 0582.32.1102 699.000 24 Đặt mua
5 Vietnamobile 0569.44.1102 1.190.000 32 Đặt mua
6 Vietnamobile 0585.67.1618 559.000 47 Đặt mua
7 Vietnamobile 0567.84.1102 2.190.000 34 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.78.1102 990.000 29 Đặt mua
9 Vietnamobile 0567.92.1102 1.190.000 33 Đặt mua
10 Vietnamobile 0528.47.49.53 559.000 47 Đặt mua
11 Vietnamobile 0569.90.1102 1.190.000 33 Đặt mua
12 Vietnamobile 0584.13.4953 4.240.000 42 Đặt mua
13 Vietnamobile 0523.98.1102 990.000 31 Đặt mua
14 Vietnamobile 0523.97.1102 990.000 30 Đặt mua
15 Vietnamobile 0567.54.1102 1.190.000 31 Đặt mua
16 Vietnamobile 0523.37.1102 990.000 24 Đặt mua
17 Vietnamobile 0567.78.1102 1.490.000 37 Đặt mua
18 Vietnamobile 0569.49.1102 1.190.000 37 Đặt mua
19 Vietnamobile 0523.47.1102 990.000 25 Đặt mua
20 Vietnamobile 0565.82.1102 740.000 30 Đặt mua
21 Vietnamobile 0523.84.1102 990.000 26 Đặt mua
22 Vietnamobile 0569.87.1102 1.190.000 39 Đặt mua
23 Vietnamobile 0567.74.1102 1.190.000 33 Đặt mua
24 Vietnamobile 0523.49.1102 990.000 27 Đặt mua