Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0896.71.11.02 1.690.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0896.70.11.02 1.590.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 0896.73.11.02 1.590.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 0898.80.11.02 1.890.000 37 Đặt mua
5 Mobifone 0896.74.11.02 1.290.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 0898.81.11.02 1.890.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0896.72.11.02 1.590.000 36 Đặt mua
8 Vinaphone 0817.232.204 629.000 29 Đặt mua
9 Vinaphone 0836.55.1102 1.690.000 31 Đặt mua
10 Vinaphone 0825.882.204 629.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0817.022.204 629.000 26 Đặt mua
12 Vinaphone 0846.83.1102 1.590.000 33 Đặt mua
13 Vinaphone 0814.88.1102 1.490.000 33 Đặt mua
14 Vinaphone 0858.55.1102 4.190.000 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0843.87.1102 990.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 0818.562.204 629.000 36 Đặt mua
17 Vinaphone 0856.39.1102 2.090.000 35 Đặt mua
18 Vinaphone 0836.562.204 629.000 36 Đặt mua
19 Vinaphone 0815.651.618 699.000 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0886.58.1102 3.190.000 39 Đặt mua
21 Vinaphone 0856.39.2204 629.000 39 Đặt mua
22 Vinaphone 0839.80.1102 1.590.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0852.69.1102 1.690.000 34 Đặt mua
24 Vinaphone 0859.802.204 629.000 38 Đặt mua