Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0907.54.11.02 1.890.000 29 Đặt mua
2 Mobifone 0939.50.11.02 2.390.000 30 Đặt mua
3 Vinaphone 0911.75.1102 4.190.000 27 Đặt mua
4 Vinaphone 0944.992.204 629.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.01.49.53 1.190.000 41 Đặt mua
6 Vinaphone 0943.304.404 1.990.000 31 Đặt mua
7 Vinaphone 0945.13.49.53 16.000.000 43 Đặt mua
8 Vinaphone 0944.642.204 629.000 35 Đặt mua
9 Vinaphone 0943.552.204 629.000 34 Đặt mua
10 Vinaphone 0944.492.204 629.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0947.862.204 629.000 42 Đặt mua
12 Vinaphone 0946.74.44.04 1.190.000 42 Đặt mua
13 Vinaphone 0943.711.618 559.000 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.692.204 629.000 45 Đặt mua
15 Vinaphone 0941.50.1102 1.990.000 23 Đặt mua
16 Vinaphone 0943.432.204 629.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0945.414.404 890.000 35 Đặt mua
18 Vinaphone 0945.902.204 629.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0943.901.618 559.000 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.074.404 890.000 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0944.052.204 629.000 30 Đặt mua
22 Vinaphone 0945.112.204 629.000 28 Đặt mua
23 Vinaphone 0913.56.4404 1.990.000 36 Đặt mua
24 Vinaphone 0942.67.1102 2.190.000 32 Đặt mua