Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.65.7749 440.000 63 Đặt mua
2 Mobifone 0705.27.4953 384.000 42 Đặt mua
3 Viettel 0865.17.7749 440.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0867.04.4404 440.000 37 Đặt mua
5 Mobifone 0763.01.4953 384.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 0773.38.7749 384.000 55 Đặt mua
7 Mobifone 0799.01.2204 384.000 34 Đặt mua
8 Mobifone 0799.09.4404 384.000 46 Đặt mua
9 Vinaphone 094.299.2204 489.000 41 Đặt mua
10 Mobifone 0705.44.1618 384.000 36 Đặt mua
11 Mobifone 0776.21.7749 384.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0349.12.2204 440.000 27 Đặt mua
13 Viettel 0399.04.4953 440.000 46 Đặt mua
14 Mobifone 0763.10.2204 384.000 25 Đặt mua
15 Viettel 0326.14.1618 479.000 32 Đặt mua
16 Viettel 096.192.7749 489.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0981.57.7749 440.000 57 Đặt mua
18 Mobifone 0763.13.4404 384.000 32 Đặt mua
19 Mobifone 0769.16.4404 469.000 41 Đặt mua
20 Mobifone 0773.32.2204 384.000 30 Đặt mua
21 Mobifone 0705.91.7749 384.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0705.28.4953 384.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0327.474.404 490.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0705.91.1618 384.000 38 Đặt mua
25 Mobifone 0778.56.2204 384.000 41 Đặt mua
26 Mobifone 0773.35.4953 384.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0763.12.4404 384.000 31 Đặt mua
28 Viettel 0397.51.4953 440.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 0705.21.4404 384.000 27 Đặt mua
30 Mobifone 0932.39.2204 384.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0348.06.4404 490.000 33 Đặt mua
32 Mobifone 077.478.1102 454.000 37 Đặt mua
33 Mobifone 0773.31.2204 384.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0763.02.4953 384.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0867.37.7749 440.000 58 Đặt mua
36 Mobifone 0799.09.2204 384.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0865.70.4404 440.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0705.29.4953 384.000 44 Đặt mua
39 Viettel 0335.70.4953 440.000 39 Đặt mua
40 Mobifone 0778.56.4953 384.000 54 Đặt mua
41 Mobifone 0705.96.2204 384.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0931.36.7749 384.000 49 Đặt mua
43 Viettel 0353.14.1618 479.000 32 Đặt mua
44 Mobifone 0763.01.4404 384.000 29 Đặt mua
45 Mobifone 0763.07.1618 384.000 39 Đặt mua
46 Mobifone 0776.23.4953 384.000 46 Đặt mua
47 Mobifone 0799.15.7749 384.000 58 Đặt mua
48 Mobifone 0773.37.7749 384.000 54 Đặt mua
49 Mobifone 0782.35.1618 490.000 41 Đặt mua
50 Viettel 0966.85.7749 440.000 61 Đặt mua
51 Viettel 0384.52.2204 440.000 30 Đặt mua
52 Mobifone 0766.21.4404 469.000 34 Đặt mua
53 Viettel 0357.12.4404 490.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 0773.38.4404 384.000 40 Đặt mua
55 Mobifone 0763.15.2204 384.000 30 Đặt mua
56 Mobifone 0778.53.4404 384.000 42 Đặt mua
57 iTelecom 0879.98.1618 460.000 57 Đặt mua
58 Viettel 0968.95.7749 440.000 64 Đặt mua
59 Mobifone 0776.27.4953 384.000 50 Đặt mua
60 Mobifone 0776.26.4404 384.000 40 Đặt mua
61 Viettel 0866.47.7749 440.000 58 Đặt mua
62 Viettel 0352.02.2204 440.000 20 Đặt mua
63 Mobifone 0705.20.7749 384.000 41 Đặt mua
64 Mobifone 0773.34.4953 384.000 45 Đặt mua
65 Mobifone 0763.19.4404 384.000 38 Đặt mua
66 Mobifone 0762.01.2204 469.000 24 Đặt mua
67 Mobifone 0705.40.4953 384.000 37 Đặt mua
68 Mobifone 0763.16.4953 384.000 44 Đặt mua
69 Viettel 0866.20.4404 440.000 34 Đặt mua
70 Mobifone 0705.22.7749 384.000 43 Đặt mua
71 Mobifone 0782.47.4404 469.000 40 Đặt mua
72 Mobifone 0776.24.7749 384.000 53 Đặt mua
73 Viettel 0328.59.4404 490.000 39 Đặt mua
74 Mobifone 0773.34.1618 384.000 40 Đặt mua
75 Viettel 0348.03.4953 440.000 39 Đặt mua
76 Viettel 0343.70.4953 440.000 38 Đặt mua
77 Viettel 0329.47.7749 440.000 52 Đặt mua
78 Mobifone 0778.53.7749 384.000 57 Đặt mua
79 Viettel 0357.36.4953 440.000 45 Đặt mua
80 Mobifone 0705.25.7749 384.000 46 Đặt mua