Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0826.13.4953 7.250.000 41 Đặt mua
2 Vinaphone 088.696.1102 5.450.000 41 Đặt mua
3 Vinaphone 0828.14.16.18 7.310.000 39 Đặt mua
4 Mobifone 0783.4444.04 6.150.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0786.4444.04 6.150.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0339.13.16.18 8.640.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0394.13.16.18 7.200.000 36 Đặt mua
8 Mobifone 0907.39.11.02 6.750.000 32 Đặt mua
9 Vinaphone 088.880.16.18 8.000.000 48 Đặt mua
10 Vinaphone 0911.33.1102 10.000.000 21 Đặt mua
11 Vinaphone 08199.111.02 5.000.000 32 Đặt mua
12 Vinaphone 0828.99.1102 5.000.000 40 Đặt mua
13 Vinaphone 0915.88.1102 6.000.000 35 Đặt mua
14 Vinaphone 08.1900.1618 5.000.000 34 Đặt mua
15 Vinaphone 0858.13.4953 5.000.000 46 Đặt mua
16 Vinaphone 088.999.4404 5.000.000 55 Đặt mua
17 Vinaphone 0815.17.16.18 5.000.000 38 Đặt mua
18 Vinaphone 0855.77.49.53 9.900.000 53 Đặt mua
19 Vinaphone 0815.13.49.53 9.900.000 39 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1987.1102 5.900.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0813.65.1102 5.000.000 27 Đặt mua
22 Vinaphone 0919.62.1102 5.000.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0822.774953 5.000.000 47 Đặt mua
24 Vinaphone 083.789.1102 6.500.000 39 Đặt mua