Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0339.13.16.18 10.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0983.49.77.49 5.000.000 60 Đặt mua
3 Viettel 0988.49.77.49 5.000.000 65 Đặt mua
4 Viettel 0394.13.16.18 8.500.000 36 Đặt mua
5 Viettel 098.696.4953 5.000.000 59 Đặt mua
6 Viettel 0968.96.1618 5.500.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0865.99.1102 5.700.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0987.35.1102 5.960.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0987.55.4953 6.000.000 55 Đặt mua
10 Viettel 033.989.1102 9.850.000 36 Đặt mua
11 Viettel 0985.76.1102 6.130.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0866.63.1102 5.280.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0345.88.1102 5.280.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0333.89.1102 5.270.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0865.83.1102 5.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0362.89.1102 5.280.000 32 Đặt mua
17 Viettel 038.444.1102 9.870.000 27 Đặt mua
18 Viettel 0335.13.16.18 5.730.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0332.66.1102 5.700.000 24 Đặt mua
20 Viettel 0379.88.1102 5.280.000 39 Đặt mua
21 Viettel 0392.13.49.53 9.890.000 39 Đặt mua
22 Viettel 097.787.1102 7.020.000 42 Đặt mua
23 Viettel 0962.79.1102 8.870.000 37 Đặt mua
24 Viettel 0335.88.1102 5.270.000 31 Đặt mua
25 Viettel 0348.13.16.18 7.890.000 35 Đặt mua
26 Viettel 035.996.1102 7.820.000 36 Đặt mua
27 Viettel 0973.004404 5.070.000 31 Đặt mua
28 Viettel 0866.13.49.53 8.880.000 45 Đặt mua
29 Viettel 0363.33.1102 5.560.000 22 Đặt mua
30 Viettel 0866.62.1102 5.280.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0979.01.4953 9.000.000 47 Đặt mua
32 Viettel 0352.86.1102 5.250.000 28 Đặt mua
33 Viettel 035.838.1102 7.840.000 31 Đặt mua
34 Viettel 0862.68.1102 7.030.000 34 Đặt mua
35 Viettel 0333.14.16.18 9.890.000 30 Đặt mua
36 Viettel 0335.89.1102 5.260.000 32 Đặt mua
37 Viettel 0377.13.49.53 9.890.000 42 Đặt mua
38 Viettel 0336.89.1102 5.700.000 33 Đặt mua
39 Viettel 0868.79.1102 6.030.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0333.83.1102 8.880.000 24 Đặt mua
41 Viettel 03.999.11102 5.000.000 35 Đặt mua
42 Viettel 086.77.04953 5.230.000 49 Đặt mua
43 Viettel 0334.14.16.18 7.840.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0383.83.1102 5.700.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0862.66.1102 7.020.000 32 Đặt mua
46 Viettel 0985.68.4953 10.000.000 57 Đặt mua
47 Viettel 0388.33.1102 7.020.000 29 Đặt mua
48 Viettel 038.588.1102 7.840.000 36 Đặt mua
49 Viettel 0965.81.1102 7.500.000 33 Đặt mua
50 Viettel 0386.13.49.53 9.890.000 42 Đặt mua
51 Viettel 0339.14.16.18 7.650.000 36 Đặt mua
52 Viettel 0356.88.1102 5.700.000 34 Đặt mua
53 Viettel 0392.13.16.18 5.500.000 34 Đặt mua
54 Viettel 0333.79.1102 8.720.000 29 Đặt mua
55 Viettel 0983.68.4953 9.000.000 55 Đặt mua
56 Viettel 0352.66.1102 5.280.000 26 Đặt mua
57 Viettel 0339.99.4953 6.510.000 54 Đặt mua
58 Viettel 0333.80.1102 7.610.000 21 Đặt mua
59 Viettel 097.888.4953 8.000.000 61 Đặt mua
60 Viettel 0868.38.1102 8.000.000 37 Đặt mua
61 Viettel 0328.14.16.18 7.130.000 34 Đặt mua
62 Viettel 0329.14.16.18 7.130.000 35 Đặt mua
63 Viettel 0346.13.16.18 7.880.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0986.56.16.18 5.500.000 50 Đặt mua
65 Viettel 0335.14.16.18 7.810.000 32 Đặt mua
66 Viettel 038.678.1102 9.850.000 36 Đặt mua
67 Viettel 08.6262.1102 5.270.000 28 Đặt mua
68 Viettel 0336.13.49.53 9.710.000 37 Đặt mua
69 Viettel 0362.79.1102 5.700.000 31 Đặt mua
70 Viettel 0967.36.1618 6.000.000 47 Đặt mua
71 Viettel 097.356.1102 6.750.000 34 Đặt mua
72 Viettel 0867.99.1102 5.710.000 43 Đặt mua
73 Viettel 038.368.1102 7.830.000 32 Đặt mua
74 Viettel 0865.77.4953 9.000.000 54 Đặt mua
75 Viettel 0392.92.1102 5.150.000 29 Đặt mua
76 Viettel 0396.78.1102 5.270.000 37 Đặt mua
77 Viettel 0387.88.1102 7.020.000 38 Đặt mua
78 Viettel 0987.52.1102 6.750.000 35 Đặt mua
79 Viettel 0962.96.1102 7.500.000 36 Đặt mua
80 Viettel 0967.39.1102 7.880.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status