Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0945.13.49.53 16.000.000 43 Đặt mua
2 Vinaphone 082.666.1102 14.000.000 32 Đặt mua
3 Vinaphone 0911.33.1102 10.000.000 21 Đặt mua
4 Vinaphone 0911.77.4953 18.000.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0944.13.49.53 19.000.000 42 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1800.1102 15.000.000 21 Đặt mua
7 Vinaphone 0915.44.4404 15.000.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0961.88.1102 10.800.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0972.88.1102 18.000.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0983.97.1102 10.000.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0972.34.1102 10.000.000 29 Đặt mua
12 Mobifone 0707.13.16.18 20.000.000 34 Đặt mua
13 Mobifone 0908.13.4953 20.000.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 07.6789.4953 15.000.000 58 Đặt mua
15 Vinaphone 0918.98.1102 12.000.000 39 Đặt mua
16 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 09.1977.1102 12.000.000 37 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.68.1102 16.000.000 42 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1234.4953 14.700.000 40 Đặt mua
20 Vinaphone 0919.79.1102 16.000.000 39 Đặt mua
21 Vinaphone 08.15.18.16.18 11.500.000 39 Đặt mua
22 Vinaphone 08.49.13.4953 10.000.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0985.88.4953 12.000.000 59 Đặt mua
24 Vinaphone 08.3979.1102 19.500.000 40 Đặt mua
25 Vinaphone 0889.44.4404 10.000.000 45 Đặt mua
26 Vinaphone 0833.13.4953 10.000.000 39 Đặt mua
27 Vinaphone 0859.13.4953 14.000.000 47 Đặt mua
28 Vinaphone 0919.88.1102 20.000.000 39 Đặt mua
29 Viettel 0984.78.49.53 10.800.000 57 Đặt mua
30 Mobifone 0899.42.4404 12.200.000 44 Đặt mua
31 Vinaphone 09111.444.04 10.000.000 28 Đặt mua
32 Viettel 0868.00.4953 15.000.000 43 Đặt mua
33 Gmobile 0995.77.4953 19.500.000 58 Đặt mua
34 Mobifone 0936.77.4953 10.800.000 53 Đặt mua
35 Mobifone 093.666.4404 12.600.000 42 Đặt mua
36 Mobifone 0909.91.1102 17.100.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 090.579.1102 13.000.000 34 Đặt mua
38 Vinaphone 09.1579.1102 15.000.000 35 Đặt mua
39 Viettel 098.363.1102 16.000.000 33 Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.13.49.53 13.500.000 42 Đặt mua
41 Vinaphone 0847.13.4953 10.000.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0914.13.4953 12.000.000 39 Đặt mua
43 Viettel 0964.13.49.53 11.200.000 44 Đặt mua
44 Vietnamobile 0925.15.1618 16.600.000 38 Đặt mua
45 Viettel 0971.88.1102 12.000.000 37 Đặt mua
46 Vietnamobile 0929.13.16.18 13.500.000 40 Đặt mua
47 Vinaphone 0889.13.16.18 16.200.000 45 Đặt mua
48 Viettel 09.7689.1102 16.000.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0865.15.16.18 16.200.000 41 Đặt mua
50 Viettel 0868.88.4953 11.400.000 59 Đặt mua
51 Viettel 0981.79.1102 13.500.000 38 Đặt mua
52 Mobifone 0935.86.1102 14.800.000 35 Đặt mua
53 Mobifone 0906.14.16.18 13.300.000 36 Đặt mua
54 Vinaphone 0946.77.49.53 12.300.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 0828.15.16.18 12.600.000 40 Đặt mua
56 Viettel 0372.13.49.53 13.000.000 37 Đặt mua
57 Vinaphone 08.1977.4953 10.000.000 53 Đặt mua
58 Mobifone 0909.79.49.53 20.000.000 55 Đặt mua
59 Vinaphone 0916.78.1102 20.000.000 35 Đặt mua
60 Viettel 0962.79.1102 10.000.000 37 Đặt mua
61 Viettel 0365.77.4953 18.000.000 49 Đặt mua