Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0828.13.16.18 20.900.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 08.1900.1102 30.000.000 22 Đặt mua
3 Vinaphone 0913.18.1618 33.000.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0908.13.4953 20.000.000 42 Đặt mua
5 Mobifone 0707.13.16.18 20.000.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 43 Đặt mua
7 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 42 Đặt mua
8 Vinaphone 088866.1102 24.700.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 0777.13.4953 26.400.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 0911.22.4953 30.000.000 36 Đặt mua
11 Viettel 0981.77.49.53 23.700.000 53 Đặt mua
12 Gmobile 0997.15.16.18 26.000.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 0909.79.49.53 20.000.000 55 Đặt mua
14 Vinaphone 09.1992.1102 26.000.000 34 Đặt mua
15 Gmobile 0994.15.16.18 24.700.000 44 Đặt mua
16 Vietnamobile 0567.83.1102 22.200.000 33 Đặt mua
17 Mobifone 093.777.4953 24.900.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0707.13.4953 26.500.000 39 Đặt mua
19 Vinaphone 0889.13.49.53 22.900.000 50 Đặt mua
20 iTelecom 0877.77.7749 31.300.000 63 Đặt mua
21 Mobifone 0899.13.49.53 22.800.000 51 Đặt mua
22 Vinaphone 0919.88.1102 20.000.000 39 Đặt mua
23 Viettel 0988.88.4953 36.100.000 62 Đặt mua
24 Viettel 0971.13.49.53 26.600.000 42 Đặt mua
25 Vinaphone 08.37.13.49.53 23.400.000 43 Đặt mua
26 Mobifone 0789.13.4953 26.400.000 49 Đặt mua
27 Vinaphone 088880.1102 26.000.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0988.13.49.53 34.200.000 50 Đặt mua
29 Vinaphone 0886.13.49.53 21.900.000 47 Đặt mua
30 Mobifone 0901.13.16.18 36.000.000 30 Đặt mua
31 Viettel 098765.1102 25.000.000 39 Đặt mua
32 Vinaphone 09.1111.16.18 30.000.000 29 Đặt mua
33 Vinaphone 0916.78.1102 20.000.000 35 Đặt mua
34 Mobifone 0938.13.49.53 34.200.000 45 Đặt mua