Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.81.11.02 1.890.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0896.73.11.02 1.590.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0907.54.11.02 1.890.000 29 Đặt mua
4 Mobifone 0898.80.11.02 1.890.000 37 Đặt mua
5 Mobifone 0789.66.11.02 2.890.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0896.70.11.02 1.590.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 0896.74.11.02 1.290.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 0939.50.11.02 2.390.000 30 Đặt mua
9 Mobifone 0896.71.11.02 1.690.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0896.72.11.02 1.590.000 36 Đặt mua
11 Vinaphone 0856.39.1102 2.090.000 35 Đặt mua
12 Vinaphone 0815.651.618 699.000 41 Đặt mua
13 Vinaphone 0943.304.404 1.990.000 31 Đặt mua
14 Vinaphone 0822.312.204 629.000 24 Đặt mua
15 Vinaphone 082.666.1102 14.000.000 32 Đặt mua
16 Vinaphone 0946.74.44.04 1.190.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 0827.48.1102 890.000 33 Đặt mua
18 Vinaphone 0822.80.1102 1.190.000 24 Đặt mua
19 Vinaphone 0819.952.204 629.000 40 Đặt mua
20 Vinaphone 0913.56.4404 1.990.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 0837.84.1102 790.000 34 Đặt mua
22 Vinaphone 0942.67.1102 2.190.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0858.55.1102 4.190.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 0817.232.204 629.000 29 Đặt mua