Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0877.00.4404 629.000 34 Đặt mua
2 iTelecom 0879.754.953 629.000 57 Đặt mua
3 iTelecom 0879.33.1618 440.000 46 Đặt mua
4 iTelecom 0879.26.4404 629.000 44 Đặt mua
5 iTelecom 0879.2222.04 1.700.000 36 Đặt mua
6 iTelecom 0877.99.1618 559.000 56 Đặt mua
7 iTelecom 0879.97.1618 460.000 56 Đặt mua
8 iTelecom 0879.46.1102 594.000 38 Đặt mua
9 iTelecom 0878.38.1102 690.000 38 Đặt mua
10 iTelecom 0877.14.16.18 2.240.000 43 Đặt mua
11 iTelecom 0878.32.1102 690.000 32 Đặt mua
12 iTelecom 0877.88.1618 748.000 54 Đặt mua
13 iTelecom 0878.72.1102 540.000 36 Đặt mua
14 iTelecom 0878.7777.49 1.970.000 64 Đặt mua
15 iTelecom 0877.77.7749 31.300.000 63 Đặt mua
16 iTelecom 0878.25.4404 699.000 42 Đặt mua
17 iTelecom 0877.114.404 559.000 36 Đặt mua
18 iTelecom 08771.444.04 559.000 39 Đặt mua
19 iTelecom 0877.767.749 629.000 62 Đặt mua
20 iTelecom 0876.57.1102 959.000 37 Đặt mua
21 iTelecom 0879.77.1102 769.000 42 Đặt mua
22 iTelecom 08771.777.49 559.000 57 Đặt mua
23 iTelecom 08.7994.1102 594.000 41 Đặt mua
24 iTelecom 0879.06.4953 640.000 51 Đặt mua