Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.21.4404 2.240.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0976.28.4404 2.590.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0868.1222.04 959.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0961.87.4404 1.520.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0384.77.1618 850.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0373.86.4404 769.000 39 Đặt mua
7 Viettel 0358.28.4404 629.000 38 Đặt mua
8 Viettel 0869.51.1618 1.340.000 45 Đặt mua
9 Viettel 0964.62.4953 1.340.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0867.01.1618 890.000 38 Đặt mua
11 Viettel 033.221.4404 769.000 23 Đặt mua
12 Viettel 0867.09.4953 1.260.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0335.17.4953 909.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0869.78.4404 4.980.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0339.77.4404 1.980.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0372.23.4953 909.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0342.82.2204 909.000 27 Đặt mua
18 Viettel 0385.23.4953 909.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0393.20.4953 909.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0364.89.4404 1.280.000 42 Đặt mua
21 Viettel 039.402.4404 980.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0866.23.1618 2.980.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0386.97.4953 1.260.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0867.38.4404 1.260.000 44 Đặt mua
25 Viettel 0356.75.4953 1.050.000 47 Đặt mua
26 Viettel 0962.90.2204 909.000 34 Đặt mua
27 Viettel 0398.844.953 980.000 53 Đặt mua
28 Viettel 0345.25.4404 1.690.000 31 Đặt mua
29 Viettel 0387.11.4953 1.260.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0965.08.4953 2.110.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0344.86.4953 909.000 46 Đặt mua
32 Viettel 0961.21.7749 909.000 46 Đặt mua
33 Viettel 0379.18.16.18 3.500.000 44 Đặt mua
34 Viettel 0988.49.77.49 4.380.000 65 Đặt mua
35 Viettel 0336.99.1618 2.240.000 46 Đặt mua
36 Viettel 0981.202.204 3.140.000 28 Đặt mua
37 Viettel 0966.47.1618 1.790.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0399.31.1618 1.260.000 41 Đặt mua
39 Viettel 0337.66.1618 2.240.000 41 Đặt mua
40 Viettel 0862.81.1618 1.260.000 41 Đặt mua
41 Viettel 09.6164.1618 1.260.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0966.05.4404 2.440.000 38 Đặt mua
43 Viettel 0332.811618 1.260.000 33 Đặt mua
44 Viettel 0337.22.1618 1.790.000 33 Đặt mua
45 Viettel 0962.204.404 3.500.000 31 Đặt mua
46 Viettel 0358.14.16.18 6.700.000 37 Đặt mua
47 Viettel 0328.14.16.18 6.700.000 34 Đặt mua
48 Viettel 0329.14.16.18 6.700.000 35 Đặt mua
49 Viettel 0867.37.1102 2.240.000 35 Đặt mua
50 Viettel 0869.58.1102 2.690.000 40 Đặt mua
51 Viettel 0375.88.1102 4.490.000 35 Đặt mua
52 Viettel 0866.58.1102 4.640.000 37 Đặt mua
53 Viettel 0332.66.1102 5.350.000 24 Đặt mua
54 Viettel 0376.86.1102 5.350.000 34 Đặt mua
55 Viettel 0867.98.1102 2.880.000 42 Đặt mua
56 Viettel 0382.86.1102 5.350.000 31 Đặt mua
57 Viettel 086962.1102 2.690.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0866.96.1102 5.350.000 39 Đặt mua
59 Viettel 0398.66.1102 5.350.000 36 Đặt mua
60 Viettel 096749.1102 2.690.000 39 Đặt mua
61 Viettel 0865.68.1102 5.350.000 37 Đặt mua
62 Viettel 0865.56.1102 5.350.000 34 Đặt mua
63 Viettel 0373.88.1102 4.490.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0365.88.1102 4.490.000 34 Đặt mua
65 Viettel 086961.1102 2.690.000 34 Đặt mua
66 Viettel 096174.1102 2.690.000 31 Đặt mua
67 Viettel 0352.66.1102 5.350.000 26 Đặt mua
68 Viettel 0359.86.1102 4.490.000 35 Đặt mua
69 Viettel 0387.99.1102 4.490.000 40 Đặt mua
70 Viettel 0337.66.1102 2.690.000 29 Đặt mua
71 Viettel 0397.88.1102 2.690.000 39 Đặt mua
72 Viettel 0373.99.1102 4.490.000 35 Đặt mua
73 Viettel 0329.86.1102 2.690.000 32 Đặt mua
74 Viettel 0865.66.1102 5.350.000 35 Đặt mua
75 Viettel 0399.51.1102 2.240.000 31 Đặt mua
76 Viettel 0865.88.1102 5.350.000 39 Đặt mua
77 Viettel 0862.75.1102 2.240.000 32 Đặt mua
78 Viettel 0865.99.1102 5.350.000 41 Đặt mua
79 Viettel 096142.1102 2.690.000 26 Đặt mua
80 Viettel 0375.68.1102 2.690.000 33 Đặt mua