Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0828.96.2204 629.000 41 Đặt mua
2 Vinaphone 0839.552.204 629.000 38 Đặt mua
3 Vinaphone 0889.501.618 559.000 46 Đặt mua
4 Vinaphone 0828.582.204 629.000 39 Đặt mua
5 Vinaphone 0814.88.1102 1.490.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 0842.64.1102 1.190.000 28 Đặt mua
7 Vinaphone 084.373.1102 890.000 29 Đặt mua
8 Vinaphone 0859.861.618 699.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 0856.832.204 629.000 38 Đặt mua
10 Vinaphone 0843.87.1102 990.000 34 Đặt mua
11 Vinaphone 088.696.1102 5.450.000 41 Đặt mua
12 Vinaphone 0819.102.204 640.000 27 Đặt mua
13 Vinaphone 0942.67.1102 2.190.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 0858.73.1102 890.000 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0944.052.204 629.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 0817.202.204 629.000 26 Đặt mua
17 Vinaphone 0945.414.404 890.000 35 Đặt mua
18 Vinaphone 0819.042.204 629.000 30 Đặt mua
19 Vinaphone 0818.75.1102 1.190.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0839.86.1102 4.190.000 38 Đặt mua
21 Vinaphone 0857.861.618 699.000 50 Đặt mua
22 Vinaphone 0815.844.404 699.000 38 Đặt mua
23 Vinaphone 0856.39.1102 2.090.000 35 Đặt mua
24 Vinaphone 08.3570.1102 890.000 27 Đặt mua
25 Vinaphone 0949.074.404 890.000 41 Đặt mua
26 Vinaphone 0949.692.204 629.000 45 Đặt mua
27 Vinaphone 0846.292.204 629.000 37 Đặt mua
28 Vinaphone 0913.56.4404 1.990.000 36 Đặt mua
29 Vinaphone 0837.84.1102 790.000 34 Đặt mua
30 Vinaphone 0813.94.1102 1.190.000 29 Đặt mua
31 Vinaphone 0943.901.618 559.000 41 Đặt mua
32 Vinaphone 0859.802.204 629.000 38 Đặt mua
33 Vinaphone 0827.044.404 890.000 33 Đặt mua
34 Vinaphone 0846.83.1102 1.590.000 33 Đặt mua
35 Vinaphone 0857.012.204 629.000 29 Đặt mua
36 Vinaphone 0836.7777.49 959.000 58 Đặt mua
37 Vinaphone 0839.88.1102 1.190.000 40 Đặt mua
38 Vinaphone 0856.7777.49 959.000 60 Đặt mua
39 Vinaphone 0839.66.1102 1.190.000 36 Đặt mua
40 Vinaphone 0839.33.1102 1.190.000 30 Đặt mua
41 Vinaphone 0828.16.16.18 4.870.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 0819.7777.49 959.000 59 Đặt mua
43 Vinaphone 0828.13.16.18 20.900.000 38 Đặt mua
44 Vinaphone 08345.7.1102 1.190.000 31 Đặt mua
45 Vinaphone 08.36.77.1102 1.830.000 35 Đặt mua
46 Vinaphone 0837.38.1102 1.190.000 33 Đặt mua
47 Vinaphone 0828.14.16.18 7.310.000 39 Đặt mua
48 Vinaphone 0819.4444.04 3.280.000 38 Đặt mua
49 Mobifone 0937.51.4404 664.000 37 Đặt mua
50 Mobifone 0908.6777.49 740.000 57 Đặt mua
51 Mobifone 0937.66.4953 1.240.000 52 Đặt mua
52 Mobifone 089998.4404 1.740.000 55 Đặt mua
53 Mobifone 0908.104.404 2.090.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 0901.62.49.53 840.000 39 Đặt mua
55 Mobifone 0908.21.4404 1.290.000 32 Đặt mua
56 Mobifone 0908.35.4404 1.290.000 37 Đặt mua
57 Viettel 0868.1222.04 959.000 33 Đặt mua
58 Viettel 0869.51.1618 1.340.000 45 Đặt mua
59 Viettel 0867.01.1618 890.000 38 Đặt mua
60 Viettel 0961.87.4404 1.520.000 43 Đặt mua
61 Viettel 0964.62.4953 1.340.000 48 Đặt mua
62 Viettel 0358.28.4404 629.000 38 Đặt mua
63 Viettel 0969.21.4404 2.240.000 39 Đặt mua
64 Viettel 0384.77.1618 850.000 45 Đặt mua
65 Viettel 0976.28.4404 2.590.000 44 Đặt mua
66 Viettel 0373.86.4404 769.000 39 Đặt mua
67 Viettel 033.221.4404 769.000 23 Đặt mua
68 Viettel 0364.89.4404 1.280.000 42 Đặt mua
69 Viettel 0387.11.4953 1.260.000 41 Đặt mua
70 Viettel 0867.09.4953 1.260.000 51 Đặt mua
71 Viettel 0393.20.4953 909.000 38 Đặt mua
72 Viettel 0398.844.953 980.000 53 Đặt mua
73 Viettel 0335.17.4953 909.000 40 Đặt mua
74 Viettel 0372.23.4953 909.000 38 Đặt mua
75 Viettel 0339.77.4404 1.980.000 41 Đặt mua
76 Viettel 0386.97.4953 1.260.000 54 Đặt mua
77 Viettel 0342.82.2204 909.000 27 Đặt mua
78 Viettel 0965.08.4953 2.110.000 49 Đặt mua
79 Viettel 0866.23.1618 2.980.000 41 Đặt mua
80 Viettel 0962.90.2204 909.000 34 Đặt mua