Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 088888.1102 117.000.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0988.13.16.18 114.000.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0777.77.4404 85.900.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0903.16.16.18 54.500.000 35 Đặt mua
5 Viettel 09.6886.1102 49.500.000 41 Đặt mua
6 Viettel 09.6886.1102 49.500.000 41 Đặt mua
7 Viettel 09.8888.4953 41.009.000 62 Đặt mua
8 Viettel 0988.88.4953 36.100.000 62 Đặt mua
9 Viettel 09.8898.1102 36.000.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 0901.13.16.18 36.000.000 30 Đặt mua
11 Viettel 09.8889.1102 35.000.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0988.13.49.53 34.200.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0938.13.49.53 34.200.000 45 Đặt mua
14 Viettel 0968.77.49.53 33.200.000 58 Đặt mua
15 Vinaphone 0913.18.1618 33.000.000 38 Đặt mua
16 iTelecom 0877.77.7749 32.084.000 63 Đặt mua
17 iTelecom 08.777777.49 31.300.000 63 Đặt mua
18 iTelecom 0877.77.7749 31.300.000 63 Đặt mua
19 Mobifone 0777.77.4953 30.000.000 56 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1900.1102 30.000.000 22 Đặt mua
21 Máy bàn 02222.22.2204 30.000.000 20 Đặt mua
22 Vinaphone 09.1111.16.18 30.000.000 29 Đặt mua
23 Viettel 0379.15.16.18 30.000.000 41 Đặt mua
24 Vinaphone 0911.22.4953 29.600.000 36 Đặt mua
25 Vinaphone 08.8888.4404 28.500.000 52 Đặt mua
26 Viettel 0971.13.49.53 26.600.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0707.13.4953 26.500.000 39 Đặt mua
28 Mobifone 0789.13.4953 26.400.000 49 Đặt mua
29 Mobifone 0777.13.4953 26.400.000 46 Đặt mua
30 Vinaphone 088866.1102 26.000.000 40 Đặt mua
31 Vinaphone 09.1992.1102 26.000.000 34 Đặt mua
32 Gmobile 0997.15.16.18 26.000.000 47 Đặt mua
33 Vinaphone 088880.1102 26.000.000 36 Đặt mua
34 Viettel 098765.1102 25.000.000 39 Đặt mua
35 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 43 Đặt mua
36 Viettel 0336.15.16.18 25.000.000 34 Đặt mua
37 Mobifone 093.777.4953 24.900.000 54 Đặt mua
38 Gmobile 0994.15.16.18 24.700.000 44 Đặt mua
39 Viettel 0981.77.49.53 23.700.000 53 Đặt mua
40 Viettel 0981.77.49.53 23.700.000 53 Đặt mua
41 Vinaphone 08.37.13.49.53 23.400.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 0913.88.1102 23.000.000 33 Đặt mua
43 Vinaphone 0889.13.49.53 22.900.000 50 Đặt mua
44 Mobifone 0899.13.49.53 22.800.000 51 Đặt mua
45 Vietnamobile 0567.83.1102 22.200.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 088882.1102 22.000.000 38 Đặt mua
47 Viettel 0326.15.16.18 22.000.000 33 Đặt mua
48 Vinaphone 0886.13.49.53 21.900.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0828.13.16.18 20.900.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0931.13.49.53 20.400.000 38 Đặt mua
51 Mobifone 0909.794.953 20.000.000 55 Đặt mua
52 Mobifone 0909.79.49.53 20.000.000 55 Đặt mua
53 Mobifone 0908.13.4953 20.000.000 42 Đặt mua
54 Vinaphone 0916.78.1102 20.000.000 35 Đặt mua
55 Vinaphone 0919.88.1102 20.000.000 39 Đặt mua
56 Viettel 0868.99.1102 20.000.000 44 Đặt mua
57 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 42 Đặt mua
58 Mobifone 0707.13.16.18 20.000.000 34 Đặt mua
59 Gmobile 0995.77.4953 19.500.000 58 Đặt mua
60 Vinaphone 08.3979.1102 19.400.000 40 Đặt mua
61 Vinaphone 0944.13.49.53 19.000.000 42 Đặt mua
62 Viettel 0866.13.16.18 19.000.000 40 Đặt mua
63 Viettel 096.222.4404 19.000.000 33 Đặt mua
64 Vinaphone 0911.77.4953 18.000.000 46 Đặt mua
65 Viettel 0972.88.1102 18.000.000 38 Đặt mua
66 Viettel 0967.13.49.53 17.200.000 47 Đặt mua
67 Viettel 0965.13.49.53 17.200.000 45 Đặt mua
68 Viettel 0365.77.4953 17.100.000 49 Đặt mua
69 Mobifone 0909.91.1102 17.100.000 32 Đặt mua
70 Mobifone 0909.91.1102 17.100.000 32 Đặt mua
71 Viettel 0988.04.4404 17.100.000 41 Đặt mua
72 Viettel 096.456.1102 16.700.000 34 Đặt mua
73 Vietnamobile 0925.15.1618 16.600.000 38 Đặt mua
74 Viettel 0971.13.16.18 16.200.000 37 Đặt mua
75 Vinaphone 0889.13.16.18 16.200.000 45 Đặt mua
76 Viettel 0865.15.16.18 16.200.000 41 Đặt mua
77 Mobifone 0937.131618 16.000.000 39 Đặt mua
78 Viettel 097.889.1102 16.000.000 45 Đặt mua
79 Viettel 098.363.1102 16.000.000 33 Đặt mua
80 Vinaphone 0919.79.1102 16.000.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status