Sim đầu số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
2 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
3 Viettel 0367.43.1123 550.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0376.983.068 300.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0332.934.935 900.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0354.431.468 300.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0332.40.43.40 450.000đ 23 Đặt mua
9 Viettel 0339.05.05.00 800.000đ 25 Đặt mua
10 Viettel 0365.603.608 550.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0349.09.06.09 750.000đ 40 Đặt mua
12 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0332.970.170 450.000đ 32 Đặt mua
14 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0375.420.439 300.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0332.174.539 300.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0375.214.086 300.000đ 36 Đặt mua
18 Viettel 0376.780.280 450.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
20 Viettel 0346.31.05.89 650.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua
22 Viettel 0335.543.079 300.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 0338.55.1116 599.000đ 33 Đặt mua
24 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim đầu số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3