Sim Đầu Số 032

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0326.120.102 550.000đ 17 Đặt mua
3 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
4 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
5 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0326.345.685 960.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0329.788.679 960.000đ 59 Đặt mua
9 Viettel 0326.232.234 800.000đ 27 Đặt mua
10 Viettel 0325.811.123 960.000đ 26 Đặt mua
11 Viettel 0327.864.268 450.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0327.327.586 450.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0329.734.868 449.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 0327.545.886 449.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0327.854.168 449.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0328.11.05.93 450.000đ 32 Đặt mua
17 Viettel 0325.20.02.01 450.000đ 15 Đặt mua
18 Viettel 0328.607.123 800.000đ 32 Đặt mua
19 Viettel 0327.028.123 450.000đ 28 Đặt mua
20 Viettel 0326.555.382 449.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0328.181.386 800.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0326.319.668 960.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0325.231.779 960.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0327.136.123 800.000đ 28 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 032 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3