STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0326.683.686 10.000.000đ 48 Đặt mua
2 Viettel 0326.39.3993 5.000.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0326.008.668 3.000.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0326.5555.28 3.000.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0326.669.979 6.000.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 0326.108.668 3.000.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 03267.999.89 5.000.000đ 62 Đặt mua
8 Viettel 0326.8888.59 6.000.000đ 57 Đặt mua
9 Viettel 0326.571.572 1.100.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0326.179.168 5.000.000đ 43 Đặt mua
11 Viettel 0326.99.1102 6.000.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0326.078.688 3.000.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 0326.306.668 2.500.000đ 40 Đặt mua
14 Viettel 0326.798.668 6.000.000đ 55 Đặt mua
15 Viettel 03.268.668.79 8.000.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 0326.929.678 2.050.000đ 52 Đặt mua
17 Viettel 0326.179.679 5.000.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 0326.838.678 5.000.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0326.2222.82 6.000.000đ 29 Đặt mua
20 Viettel 0326.046.886 2.500.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0326.898.668 6.000.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 0326.99.9889 8.000.000đ 63 Đặt mua
23 Viettel 0326.151.368 5.000.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 032.6789.678 13.000.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0326 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3