Sim Đầu Số 0328

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 032867.555.2 449.000đ 43 Đặt mua
5 Viettel 0328.298.779 960.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0328.15.05.89 960.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0328.777.893 449.000đ 54 Đặt mua
8 Viettel 0328.11.06.96 449.000đ 36 Đặt mua
9 Viettel 03287.555.25 449.000đ 42 Đặt mua
10 Viettel 0328.010.266 449.000đ 28 Đặt mua
11 Viettel 0328.435.688 450.000đ 47 Đặt mua
12 Viettel 03286.333.96 450.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 032.8888.308 800.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0328.428.579 449.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0328.776.268 960.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0328.15.09.97 450.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0328.808.588 800.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 0328.845.068 449.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0328.273.345 800.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0328.213.686 800.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 032890.999.2 800.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0328.264.879 449.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0328.197.268 450.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0328.931.639 449.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0328 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3