Sim Đầu Số 0346

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0357.391.479 910.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0337.680.486 840.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0376.640.288 840.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0344.804.266 840.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0339.221.786 840.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0337.842.386 840.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0372.968.662 770.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0385.605.879 980.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0387.082.839 910.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0362.430.566 840.000 35 Đặt mua
11 Viettel 0385.409.539 700.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0362.40.7768 840.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0365.97.94.90 840.000 52 Đặt mua
14 Viettel 0347.191.388 840.000 44 Đặt mua
15 Viettel 0334.294.868 1.100.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0358.296.766 770.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0364.753.866 770.000 48 Đặt mua
18 Viettel 0376.991.660 840.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0384.15.11.73 770.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0349.837.839 910.000 54 Đặt mua
21 Viettel 0363.11.8682 980.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0325.094.399 980.000 44 Đặt mua
23 Viettel 03333.94.895 980.000 47 Đặt mua
24 Viettel 0349.498.339 840.000 52 Đặt mua