Sim Đầu Số 0346

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 45 Đặt mua
2 Mobifone 0707.75.8668 3.500.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0703.11.6161 2.300.000 26 Đặt mua
4 Mobifone 0789.92.8383 1.200.000 57 Đặt mua
5 Mobifone 0789.91.5656 1.200.000 56 Đặt mua
6 Mobifone 0786.77.7070 1.500.000 49 Đặt mua
7 Mobifone 079.444.3663 950.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 0708.33.4242 1.000.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0798.18.9988 1.200.000 67 Đặt mua
10 Mobifone 0784.33.7997 1.000.000 57 Đặt mua
11 Mobifone 0783.22.88.00 2.250.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0708.33.88.77 2.250.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 0703.27.6262 1.500.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 078.368.1212 1.000.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 0798.83.8282 2.350.000 55 Đặt mua
16 Mobifone 0707.79.3377 1.200.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 31 Đặt mua
18 Mobifone 0703.22.3131 950.000 22 Đặt mua
19 Mobifone 0708.65.0099 850.000 44 Đặt mua
20 Mobifone 079.345.0990 850.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 07.8999.2555 8.500.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.2112 800.000 46 Đặt mua
23 Mobifone 0786.77.88.00 2.500.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 0708.24.0044 850.000 29 Đặt mua