Sim Đầu Số 0824

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 033.87.56789 110.000.000 56 Đặt mua
4 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
5 Viettel 03.59.55.9999 237.000.000 63 Đặt mua
6 Viettel 03.999.55555 389.000.000 55 Đặt mua
7 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
8 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
9 Viettel 03.82.82.82.82 468.000.000 43 Đặt mua
10 Viettel 03.95.95.95.95 468.000.000 59 Đặt mua
11 Viettel 03.889.88888 666.000.000 68 Đặt mua
12 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
14 Viettel 033.777.7777 2.222.209.000 55 Đặt mua
15 Viettel 03.97.97.97.97 446.000.000 67 Đặt mua
16 Viettel 03.6669.6666 245.000.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0354.222.222 300.000.000 24 Đặt mua
18 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
19 Viettel 03.887.88888 356.000.000 66 Đặt mua
20 Viettel 036.991.9999 200.000.000 64 Đặt mua
21 Viettel 03.888.55555 389.000.000 52 Đặt mua
22 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
23 Viettel 0342.666.888 198.000.000 51 Đặt mua
24 Viettel 0376.99.8888 100.000.000 66 Đặt mua