Sim Đầu Số 0824

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02.8888.78888 550.000.000 73 Đặt mua
2 Máy bàn 024.62.62.9999 100.000.000 58 Đặt mua
3 Máy bàn 024.8880.8888 350.000.000 62 Đặt mua
4 Máy bàn 028.2222.6666 440.000.000 42 Đặt mua
5 Máy bàn 024.88888.999 350.000.000 73 Đặt mua
6 Máy bàn 028.7777.9999 1.200.000.000 74 Đặt mua
7 Máy bàn 02466.87.8888 102.000.000 65 Đặt mua
8 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
9 Máy bàn 0286.286.9999 119.000.000 68 Đặt mua
10 Máy bàn 02.88888.2222 1.200.000.000 50 Đặt mua
11 Máy bàn 0258.777.7777 200.000.000 64 Đặt mua
12 Máy bàn 024.22.35.35.35 150.000.000 34 Đặt mua
13 Máy bàn 028.222.66666 495.000.000 46 Đặt mua
14 Máy bàn 028.222.68888 187.000.000 54 Đặt mua
15 Máy bàn 02466.55.9999 100.000.000 64 Đặt mua
16 Máy bàn 02.8888.18888 900.000.000 67 Đặt mua
17 Máy bàn 024.33.86.6666 165.000.000 50 Đặt mua
18 Máy bàn 024.8888.7777 550.000.000 66 Đặt mua
19 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000 59 Đặt mua
20 Máy bàn 024.8888.2222 450.000.000 46 Đặt mua
21 Máy bàn 024.33.79.9999 201.000.000 64 Đặt mua
22 Máy bàn 024.8883.8888 550.000.000 65 Đặt mua
23 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000 62 Đặt mua
24 Máy bàn 024.99995999 300.000.000 74 Đặt mua