Sim Đầu Số 0948

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0948.39.39.39 500.000.000 57 Đặt mua
2 Vinaphone 0948.22.66.99 40.000.000 55 Đặt mua
3 Vinaphone 094.8888888 7.799.000.000 69 Đặt mua
4 Vinaphone 0948.868.868 245.000.000 65 Đặt mua
5 Vinaphone 0948.999.530 629.000 56 Đặt mua
6 Vinaphone 0948.854.468 664.000 56 Đặt mua
7 Vinaphone 0948.266.811 559.000 45 Đặt mua
8 Vinaphone 0948.58.57.55 664.000 56 Đặt mua
9 Vinaphone 0948.101.399 629.000 44 Đặt mua
10 Vinaphone 0948.617.886 990.000 57 Đặt mua
11 Vinaphone 0948.21.05.81 699.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0948.307.388 664.000 50 Đặt mua
13 Vinaphone 0948.22.6263 790.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0948.662.276 629.000 50 Đặt mua
15 Vinaphone 0948.27.07.94 699.000 50 Đặt mua
16 Vinaphone 0948.558.299 699.000 59 Đặt mua
17 Vinaphone 0948.088.377 559.000 54 Đặt mua
18 Vinaphone 0948.623.086 559.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 0948.06.80.06 664.000 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0948.944.986 790.000 61 Đặt mua
21 Vinaphone 0948.655.526 699.000 50 Đặt mua
22 Vinaphone 0948.398.929 699.000 61 Đặt mua
23 Vinaphone 0948.849.566 559.000 59 Đặt mua
24 Vinaphone 0948.717.988 664.000 61 Đặt mua