Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.856.046 550.000 54 Đặt mua
3 Viettel 0979.846.490 490.000 56 Đặt mua
4 Viettel 0979.533.612 550.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0979.272.085 550.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0979.918.721 490.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0979.12.46.42 550.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0979.295.654 490.000 56 Đặt mua
9 Viettel 0979.648.220 490.000 47 Đặt mua
10 Viettel 0979.904.597 650.000 59 Đặt mua
11 Viettel 0979.274.331 490.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0979.604.775 550.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0979.02.8866 26.000.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0979.755.999 110.000.000 69 Đặt mua
15 Viettel 0979.03.2222 99.000.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0979.31.7799 20.000.000 61 Đặt mua
17 Viettel 0979.32.7777 160.000.000 58 Đặt mua
18 Viettel 0979.51.9999 500.000.000 67 Đặt mua
19 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 67 Đặt mua
20 Viettel 0979.996.999 368.000.000 76 Đặt mua
21 Viettel 0979.46.33.00 1.250.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0979.54.33.11 1.250.000 42 Đặt mua
23 Viettel 097.95.95.480 700.000 56 Đặt mua
24 Viettel 0979.57.88.00 1.250.000 53 Đặt mua
25 Viettel 097.9889.240 700.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0979.74.99.00 1.250.000 54 Đặt mua
27 Viettel 0979.59.88.37 740.000 65 Đặt mua
28 Viettel 0979.84.22.00 1.250.000 41 Đặt mua
29 Viettel 097.9889.541 700.000 60 Đặt mua
30 Viettel 0979.17.99.44 1.250.000 59 Đặt mua
31 Viettel 0979.35.88.11 1.250.000 51 Đặt mua
32 Viettel 0979.21.77.22 1.250.000 46 Đặt mua
33 Viettel 097.9889.214 700.000 57 Đặt mua
34 Viettel 0979.58.64.67 740.000 61 Đặt mua
35 Viettel 0979.59.33.22 1.330.000 49 Đặt mua
36 Viettel 0979.14.77.44 1.250.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0979.92.66.44 1.250.000 56 Đặt mua
38 Viettel 097.9889.564 700.000 65 Đặt mua
39 Viettel 0979.514.534 910.000 47 Đặt mua
40 Viettel 0979.107.103 740.000 37 Đặt mua
41 Viettel 0979.585.367 700.000 59 Đặt mua
42 Viettel 0979.27.33.00 1.250.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0979.85.44.88 1.830.000 62 Đặt mua
44 Viettel 0979.63.55.00 1.250.000 44 Đặt mua
45 Viettel 0979.31.04.91 1.750.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0979.3579.32 910.000 54 Đặt mua
47 Viettel 09.79.68.7337 1.900.000 59 Đặt mua
48 Viettel 0979.42.77.44 1.250.000 53 Đặt mua
49 Viettel 0979.51.32.51 740.000 42 Đặt mua
50 Viettel 0979.83.77.11 1.250.000 52 Đặt mua
51 Viettel 0979.81.55.44 1.250.000 52 Đặt mua
52 Viettel 0979.60.77.33 1.250.000 51 Đặt mua
53 Viettel 0979.2345.70 1.100.000 46 Đặt mua
54 Viettel 0979.49.11.44 1.330.000 48 Đặt mua
55 Viettel 09.79.58.79.51 910.000 60 Đặt mua
56 Viettel 0979.14.33.00 1.250.000 36 Đặt mua
57 Viettel 0979.65.88.44 1.250.000 60 Đặt mua
58 Viettel 0979.82.77.44 1.250.000 57 Đặt mua
59 Viettel 0979.57.00.22 1.250.000 41 Đặt mua
60 Viettel 0979.587.517 740.000 58 Đặt mua
61 Viettel 0979.31.22.00 1.250.000 33 Đặt mua
62 Viettel 097.9889.264 700.000 62 Đặt mua
63 Viettel 0979.85.77.44 1.250.000 60 Đặt mua
64 Viettel 097.9889.346 700.000 63 Đặt mua
65 Viettel 0979.26.77.00 1.330.000 47 Đặt mua
66 Viettel 0979.54.66.11 1.250.000 48 Đặt mua
67 Viettel 09.7958.7925 740.000 61 Đặt mua
68 Viettel 0979.59.43.47 700.000 57 Đặt mua
69 Viettel 0979.57.33.00 1.250.000 43 Đặt mua
70 Viettel 097.9889.435 700.000 62 Đặt mua
71 Viettel 097.9889.601 700.000 57 Đặt mua
72 Viettel 0979.57.4443 840.000 52 Đặt mua
73 Viettel 0979.43.22.00 1.250.000 36 Đặt mua
74 Viettel 0979.64.55.11 1.250.000 47 Đặt mua
75 Viettel 0979.72.66.44 1.250.000 54 Đặt mua
76 Viettel 0979.53.00.33 1.330.000 39 Đặt mua
77 Viettel 0979.06.02.63 1.100.000 42 Đặt mua
78 Viettel 0979.58.33.53 740.000 52 Đặt mua
79 Viettel 0979.46.44.00 1.250.000 43 Đặt mua
80 Viettel 0979.69.1954 1.900.000 59 Đặt mua
DMCA.com Protection Status