Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
5 Viettel 0979.184.987 550.000đ 62 Đặt mua
6 Viettel 0979.274.331 550.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0979.846.490 550.000đ 56 Đặt mua
8 Viettel 0979.099.498 960.000đ 64 Đặt mua
9 Viettel 0979.14.01.02 960.000đ 33 Đặt mua
10 Viettel 0979.555.842 960.000đ 54 Đặt mua
11 Viettel 0979.245.681 960.000đ 51 Đặt mua
12 Viettel 0979.396.793 960.000đ 62 Đặt mua
13 Viettel 0979.804.561 960.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0979.913.687 960.000đ 59 Đặt mua
15 Viettel 0979.134.713 960.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 097915.777.5 960.000đ 57 Đặt mua
17 Viettel 0979.503.451 960.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0979.688.793 960.000đ 66 Đặt mua
19 Viettel 0979.086.796 960.000đ 61 Đặt mua
20 Viettel 09795.444.73 960.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0979.387.554 960.000đ 57 Đặt mua
22 Viettel 0979.347.795 960.000đ 60 Đặt mua
23 Viettel 0979.340.739 960.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0979.456.485 960.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3