STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0987.488.924 490.000đ 59 Đặt mua
2 Viettel 0987.549.542 490.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0987.399.603 490.000đ 54 Đặt mua
4 Viettel 0987.498.264 490.000đ 57 Đặt mua
5 Viettel 09.8787.4411 3.400.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 098.7997.000 15.000.000đ 49 Đặt mua
7 Viettel 0987.972.868 8.000.000đ 64 Đặt mua
8 Viettel 0987.522.399 8.000.000đ 54 Đặt mua
9 Viettel 0987.582.379 8.000.000đ 58 Đặt mua
10 Viettel 0987.886.579 12.000.000đ 67 Đặt mua
11 Viettel 0987.711.168 15.000.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0987.622.379 8.000.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 0987.873.339 16.000.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 0987.785.779 8.000.000đ 67 Đặt mua
15 Viettel 0987.990.879 10.000.000đ 66 Đặt mua
16 Viettel 0987.97.1987 15.000.000đ 65 Đặt mua
17 Viettel 0987.598.779 8.000.000đ 69 Đặt mua
18 Viettel 0987.558.579 8.000.000đ 63 Đặt mua
19 Viettel 0987.995.679 8.000.000đ 69 Đặt mua
20 Viettel 0987.323.568 8.000.000đ 51 Đặt mua
21 Viettel 0987.0000.30 15.000.000đ 27 Đặt mua
22 Viettel 0987.626.179 8.000.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0987.565.168 8.000.000đ 55 Đặt mua
24 Viettel 0987.522.279 12.000.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0987 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3