Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0357.994.774 840.000 55 Đặt mua
2 Viettel 0333.61.7337 770.000 36 Đặt mua
3 Viettel 0332.93.2552 910.000 34 Đặt mua
4 Viettel 0353.435.445 910.000 36 Đặt mua
5 Viettel 0379.74.6116 910.000 44 Đặt mua
6 Viettel 0344.81.5115 770.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0334.72.3553 770.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0377.817.887 910.000 56 Đặt mua
9 Viettel 0372.50.6776 770.000 43 Đặt mua
10 Viettel 03.4884.5665 1.100.000 49 Đặt mua
11 Viettel 0373.48.5665 980.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0354.60.9669 1.250.000 48 Đặt mua
13 Viettel 0398.68.5225 910.000 48 Đặt mua
14 Viettel 03.3553.0770 1.100.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0398.03.1661 1.100.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0392.74.0880 910.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0353.92.3663 980.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0354.73.4224 770.000 34 Đặt mua
19 Viettel 0386.874.884 910.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0396.08.5665 910.000 48 Đặt mua
21 Viettel 0342.616.446 700.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0395.30.7887 910.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0338.14.5335 770.000 35 Đặt mua
24 Viettel 0357.01.4664 770.000 36 Đặt mua