Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 089.887.7117 1.000.000 56 Đặt mua
2 Mobifone 078.333.6006 1.000.000 36 Đặt mua
3 Mobifone 0708.64.7997 850.000 57 Đặt mua
4 Mobifone 079.444.1551 950.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.1771 980.000 44 Đặt mua
6 Mobifone 0784.58.8778 850.000 62 Đặt mua
7 Mobifone 0898.87.3003 800.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 070.333.2772 950.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 0798.85.8778 1.000.000 67 Đặt mua
10 Mobifone 0784.11.1661 750.000 35 Đặt mua
11 Mobifone 0798.58.7997 850.000 69 Đặt mua
12 Mobifone 079.444.1661 950.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 079.345.0880 950.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 070.333.2442 1.000.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.3883 950.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0704.45.7997 850.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 089.887.6446 1.000.000 60 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.0110 800.000 42 Đặt mua
19 Mobifone 0898.87.0220 800.000 44 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.0110 950.000 26 Đặt mua
21 Mobifone 0783.22.7007 900.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 089.887.4664 1.000.000 60 Đặt mua
23 Mobifone 078.333.6446 980.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 079.444.1881 1.000.000 46 Đặt mua