Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.345.6776 4.550.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 089.888.1221 2.000.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 079.789.9669 3.300.000 70 Đặt mua
4 Mobifone 0798.58.58.85 2.000.000 63 Đặt mua
5 Mobifone 0784.58.8558 2.500.000 58 Đặt mua
6 Mobifone 0789.92.9669 3.200.000 65 Đặt mua
7 Mobifone 078.345.6996 2.050.000 57 Đặt mua
8 Mobifone 078.666.9559 2.100.000 61 Đặt mua
9 Mobifone 0798.18.8998 3.250.000 67 Đặt mua
10 Mobifone 079.888.7997 3.250.000 72 Đặt mua
11 Mobifone 07.6969.6776 2.600.000 63 Đặt mua
12 Mobifone 07.6868.5885 2.250.000 61 Đặt mua
13 Mobifone 070.333.6226 2.300.000 32 Đặt mua
14 Mobifone 0792.33.9669 2.100.000 54 Đặt mua
15 Mobifone 07.9779.9559 2.900.000 67 Đặt mua
16 Mobifone 0786.67.76.67 3.000.000 60 Đặt mua
17 Mobifone 0708.33.9669 2.100.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0789.92.9889 3.300.000 69 Đặt mua
19 Mobifone 07.6969.9229 2.200.000 59 Đặt mua
20 Mobifone 0798.18.1991 4.400.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 07.9779.1881 4.500.000 57 Đặt mua
22 Mobifone 078.999.5885 2.310.000 68 Đặt mua
23 Mobifone 07.6969.6226 2.200.000 53 Đặt mua
24 Mobifone 078.999.6556 2.250.000 64 Đặt mua