Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0993.116.226 2.240.000 39 Đặt mua
2 Gmobile 0994.888998 51.500.000 72 Đặt mua
3 Gmobile 0997.698.998 4.380.000 74 Đặt mua
4 Gmobile 0995.56.56.65 5.350.000 56 Đặt mua
5 Gmobile 0997.226.336 3.590.000 47 Đặt mua
6 Gmobile 0995.879.889 5.950.000 72 Đặt mua
7 Gmobile 099.383.3883 8.050.000 54 Đặt mua
8 Gmobile 0994.98.98.89 8.950.000 73 Đặt mua
9 Gmobile 099.778.7997 3.590.000 72 Đặt mua
10 Gmobile 0599.899.889 18.800.000 74 Đặt mua
11 Gmobile 05.9889.8998 18.800.000 73 Đặt mua
12 Gmobile 099.687.0330 750.000 45 Đặt mua
13 Gmobile 05.9898.8998 22.200.000 73 Đặt mua
14 Gmobile 0599.898.998 18.800.000 74 Đặt mua
15 Gmobile 0993.662.992 4.490.000 55 Đặt mua
16 Gmobile 099.687.0220 750.000 43 Đặt mua
17 Gmobile 0995.236.336 1.790.000 46 Đặt mua
18 Gmobile 0599.988.998 18.800.000 74 Đặt mua
19 Gmobile 0599.13.7117 1.010.000 43 Đặt mua
20 Gmobile 0994.99.9449 4.950.000 66 Đặt mua
21 Gmobile 09.9696.6556 1.490.000 61 Đặt mua
22 Gmobile 099.687.0110 750.000 41 Đặt mua
23 Gmobile 0995.116.226 2.240.000 41 Đặt mua
24 Gmobile 0995.667.997 699.000 67 Đặt mua