Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988888.558 225.000.000 67 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.88.8008 200.000.000 56 Đặt mua
3 Mobifone 0788.88.8998 200.000.000 73 Đặt mua
4 Viettel 0968.99.9889 129.000.000 75 Đặt mua
5 Viettel 0989.389.889 129.000.000 71 Đặt mua
6 Viettel 0989.669.889 129.000.000 72 Đặt mua
7 Mobifone 0935.35.4884 123.000.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0935.22.8008 123.000.000 37 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.89.89.98 113.000.000 75 Đặt mua
10 Mobifone 0931.477.447 104.759.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0988.38.9889 101.000.000 70 Đặt mua
12 Viettel 086.9999889 99.000.000 75 Đặt mua
13 Viettel 0988.399.889 89.700.000 71 Đặt mua
14 Viettel 0977.77.7887 87.500.000 67 Đặt mua
15 Viettel 0979.686.996 87.500.000 69 Đặt mua
16 Viettel 03.9889.8998 86.800.000 71 Đặt mua
17 Viettel 0989.99.9229 78.500.000 66 Đặt mua
18 Viettel 0969.866.996 78.500.000 68 Đặt mua
19 Viettel 0988.69.9669 78.500.000 70 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.779.889 69.000.000 73 Đặt mua
21 Viettel 0979.689889 68.000.000 73 Đặt mua
22 Viettel 09.8228.9889 67.500.000 63 Đặt mua
23 Vinaphone 0828.88.8008 63.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0868.999.889 62.000.000 74 Đặt mua
25 Mobifone 078.9999.889 61.500.000 76 Đặt mua
26 Viettel 097.969.9669 60.400.000 70 Đặt mua
27 Mobifone 093.37.37.337 60.000.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0939.9696.69 56.500.000 66 Đặt mua
29 Viettel 0333.36.6336 56.500.000 36 Đặt mua
30 Vinaphone 088.69.69.669 55.000.000 67 Đặt mua
31 Vinaphone 088888.6556 54.800.000 62 Đặt mua
32 Vinaphone 0916.98.9889 54.500.000 67 Đặt mua
33 Vinaphone 0913.33.3113 53.800.000 27 Đặt mua
34 Viettel 0988.589.889 52.400.000 72 Đặt mua
35 Gmobile 0994.888998 51.500.000 72 Đặt mua
36 Vinaphone 0916.66.9889 49.500.000 62 Đặt mua
37 Viettel 0866.98.98.89 49.500.000 71 Đặt mua
38 Viettel 0989.93.39.93 49.500.000 62 Đặt mua
39 Viettel 0868.86.6996 49.500.000 66 Đặt mua
40 Viettel 0979.96.6996 48.000.000 70 Đặt mua
41 Mobifone 0936.78.9889 48.000.000 67 Đặt mua
42 Vinaphone 0819.98.9889 46.900.000 69 Đặt mua
43 Vinaphone 0828.89.8998 46.500.000 69 Đặt mua
44 Mobifone 0909.333993 45.000.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0969.369.669 45.000.000 63 Đặt mua
46 Vinaphone 0916.66.6226 42.700.000 44 Đặt mua
47 Viettel 0988.97.79.97 42.700.000 73 Đặt mua
48 Vinaphone 0911.779.889 42.700.000 59 Đặt mua
49 Mobifone 07.8989.9889 42.200.000 75 Đặt mua
50 Viettel 097.666.3883 42.000.000 56 Đặt mua
51 Viettel 0369.899.889 40.000.000 69 Đặt mua
52 Viettel 0865.98.98.89 40.000.000 70 Đặt mua
53 Vinaphone 0919.29.9229 40.000.000 52 Đặt mua
54 Viettel 0973.33.3883 40.000.000 47 Đặt mua
55 Viettel 0868.669.889 39.000.000 68 Đặt mua
56 Viettel 0868.988998 39.000.000 73 Đặt mua
57 Viettel 08.6868.8998 39.000.000 70 Đặt mua
58 Viettel 0868.89.8998 39.000.000 73 Đặt mua
59 Viettel 0868.789.889 39.000.000 71 Đặt mua
60 Viettel 0979.289.889 39.000.000 69 Đặt mua
61 Viettel 0962.89.8998 39.000.000 68 Đặt mua
62 Mobifone 0903.119.229 39.000.000 36 Đặt mua
63 Vinaphone 0818.88.8998 39.000.000 67 Đặt mua
64 Mobifone 0778.89.8998 39.000.000 73 Đặt mua
65 Mobifone 0936.28.28.82 39.000.000 48 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.85.5885 38.000.000 63 Đặt mua
67 Vinaphone 0888.58.5885 38.000.000 63 Đặt mua
68 Vinaphone 0839.99.9889 38.000.000 72 Đặt mua
69 Viettel 0389.98.9889 38.000.000 71 Đặt mua
70 Vinaphone 088.9999.119 38.000.000 63 Đặt mua
71 Vinaphone 0859.89.9889 37.500.000 73 Đặt mua
72 Vinaphone 0829.89.8998 37.300.000 70 Đặt mua
73 Viettel 096.4567.667 37.000.000 56 Đặt mua
74 Vinaphone 09.1111.8998 37.000.000 47 Đặt mua
75 Viettel 0989.18.18.81 36.000.000 53 Đặt mua
76 Mobifone 070.777.9889 36.000.000 62 Đặt mua
77 Mobifone 078.9999.669 35.800.000 72 Đặt mua
78 Gmobile 0997.789.889 35.500.000 74 Đặt mua
79 Mobifone 0779.99.9669 35.400.000 71 Đặt mua
80 Mobifone 077.9999669 35.400.000 71 Đặt mua