STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0584.86.2239 630.000đ 47 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.86.20.86 630.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0567.71.8868 840.000đ 56 Đặt mua
4 Vietnamobile 0564.11.07.11 700.000đ 26 Đặt mua
5 Vietnamobile 0589.886.379 700.000đ 63 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.811.877 630.000đ 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 058.9999.824 840.000đ 63 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.113.778 600.000đ 42 Đặt mua
9 Vietnamobile 0589.29.19.29 700.000đ 54 Đặt mua
10 Vietnamobile 058.3838.968 770.000đ 58 Đặt mua
11 Vietnamobile 0563.51.5115 630.000đ 32 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.11.3639 840.000đ 38 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.699.368 770.000đ 61 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.82.6368 770.000đ 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 0583.444.867 560.000đ 49 Đặt mua
16 Vietnamobile 0583.155.066 600.000đ 39 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.08.1996 980.000đ 48 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.11.02.11 700.000đ 21 Đặt mua
19 Vietnamobile 0587.669.639 980.000đ 59 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.88.1989 1.250.000đ 63 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.51.88.51 630.000đ 44 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.55.03.55 700.000đ 39 Đặt mua
23 Vietnamobile 0585.31.2009 980.000đ 33 Đặt mua
24 Vietnamobile 0584.828.878 1.250.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3