STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0563.147.999 5.490.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0569.696.904 2.500.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 0565.97.2016 1.250.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0586.56.1978 1.750.000đ 55 Đặt mua
5 Viettel 0528.22.6336 2.600.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0582.988.279 1.100.000đ 58 Đặt mua
7 Viettel 0563.174.999 5.500.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 0563.597.999 8.500.000đ 62 Đặt mua
9 Viettel 0562.15.2003 1.990.000đ 24 Đặt mua
10 Viettel 0585.867.686 3.000.000đ 59 Đặt mua
11 Viettel 0569.795.668 1.100.000đ 61 Đặt mua
12 Viettel 0567.88.2009 1.750.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0585.639.369 1.290.000đ 54 Đặt mua
14 Viettel 0582.179.868 1.830.000đ 54 Đặt mua
15 Viettel 0566.926.686 2.700.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 0567.688.986 2.500.000đ 63 Đặt mua
17 Viettel 0568.893.886 2.050.000đ 61 Đặt mua
18 Viettel 0563.678.778 2.290.000đ 57 Đặt mua
19 Viettel 0587.186.386 2.990.000đ 52 Đặt mua
20 Viettel 0565.03.1994 1.680.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0584.10.6789 11.600.000đ 48 Đặt mua
22 Viettel 0565.186.686 2.500.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 0528.15.1990 1.330.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0569.048.898 980.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3