STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
2 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
5 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
6 iTelecom 0878.251.123 770.000đ 37 Đặt mua
7 iTelecom 0878.379.986 810.000đ 65 Đặt mua
8 iTelecom 0876.543.041 910.000đ 38 Đặt mua
9 iTelecom 0879.65.6464 560.000đ 55 Đặt mua
10 iTelecom 0876.98.8989 9.000.000đ 72 Đặt mua
11 iTelecom 0877.515.168 810.000đ 48 Đặt mua
12 iTelecom 0876.655.679 910.000đ 59 Đặt mua
13 iTelecom 0878.383.854 910.000đ 54 Đặt mua
14 iTelecom 0876.544.579 910.000đ 55 Đặt mua
15 iTelecom 0876.94.5555 24.000.000đ 54 Đặt mua
16 iTelecom 0878.68.2017 1.020.000đ 47 Đặt mua
17 iTelecom 0877.27.2019 630.000đ 43 Đặt mua
18 iTelecom 0878.386.268 1.100.000đ 56 Đặt mua
19 iTelecom 0879.655.979 950.000đ 65 Đặt mua
20 iTelecom 0879.78.6789 39.000.000đ 69 Đặt mua
21 iTelecom 0876.543.164 910.000đ 44 Đặt mua
22 iTelecom 0876.41.6666 38.000.000đ 50 Đặt mua
23 iTelecom 0876.59.1111 13.000.000đ 39 Đặt mua
24 iTelecom 0876.543.160 910.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3