STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08769.34567 24.200.000đ 55 Đặt mua
2 iTelecom 0876.51.6789 26.600.000đ 57 Đặt mua
3 iTelecom 08.777777.05 27.400.000đ 55 Đặt mua
4 iTelecom 0879.168.179 29.000.000đ 56 Đặt mua
5 iTelecom 08.7666.3666 33.000.000đ 54 Đặt mua
6 iTelecom 0876.62.3333 35.000.000đ 41 Đặt mua
7 iTelecom 0876.28.2222 35.000.000đ 39 Đặt mua
8 iTelecom 08.7666.2999 33.300.000đ 62 Đặt mua
9 iTelecom 0876.35.7777 35.000.000đ 57 Đặt mua
10 iTelecom 0876.84.7777 24.000.000đ 61 Đặt mua
11 iTelecom 0876.30.6789 23.800.000đ 54 Đặt mua
12 iTelecom 0878.77.88.77 45.600.000đ 67 Đặt mua
13 iTelecom 08.777777.84 33.000.000đ 62 Đặt mua
14 iTelecom 0876.669.669 20.000.000đ 63 Đặt mua
15 iTelecom 0879.800.800 25.000.000đ 40 Đặt mua
16 iTelecom 0876.30.2222 20.000.000đ 32 Đặt mua
17 iTelecom 087.6868689 30.000.000đ 66 Đặt mua
18 iTelecom 0876.868.886 20.000.000đ 65 Đặt mua
19 iTelecom 08.777777.52 47.000.000đ 57 Đặt mua
20 iTelecom 0876.345.666 27.600.000đ 51 Đặt mua
21 iTelecom 0879.199.199 29.000.000đ 62 Đặt mua
22 iTelecom 0876.99.66.99 20.000.000đ 69 Đặt mua
23 iTelecom 0876.75.7777 50.000.000đ 61 Đặt mua
24 iTelecom 0876.37.6789 28.000.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3