STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.75.8888 58.000.000đ 65 Đặt mua
2 iTelecom 0876.51.5555 50.000.000đ 47 Đặt mua
3 iTelecom 0876.38.6666 80.000.000đ 56 Đặt mua
4 iTelecom 087.678.5555 75.100.000đ 56 Đặt mua
5 iTelecom 087.789.6789 99.000.000đ 69 Đặt mua
6 iTelecom 0876.68.7777 71.000.000đ 63 Đặt mua
7 iTelecom 08.7676.3333 61.800.000đ 46 Đặt mua
8 iTelecom 0876.47.47.47 68.000.000đ 54 Đặt mua
9 iTelecom 087.880.6666 72.000.000đ 55 Đặt mua
10 iTelecom 0876.71.8888 58.000.000đ 61 Đặt mua
11 iTelecom 0876.91.91.91 59.000.000đ 51 Đặt mua
12 iTelecom 0876.22.6789 50.000.000đ 55 Đặt mua
13 iTelecom 0876.42.8888 52.000.000đ 59 Đặt mua
14 iTelecom 0876.87.87.87 58.000.000đ 66 Đặt mua
15 iTelecom 0876.54.5678 63.000.000đ 56 Đặt mua
16 iTelecom 087.888888.1 78.000.000đ 64 Đặt mua
17 iTelecom 0876.82.8888 89.000.000đ 63 Đặt mua
18 iTelecom 0876.70.8888 58.000.000đ 60 Đặt mua
19 iTelecom 0876.78.7777 89.000.000đ 64 Đặt mua
20 iTelecom 0876.68.5555 71.000.000đ 55 Đặt mua
21 iTelecom 0876.72.7777 50.000.000đ 58 Đặt mua
22 iTelecom 08.789.34567 75.100.000đ 57 Đặt mua
23 iTelecom 0876.85.85.85 58.000.000đ 60 Đặt mua
24 iTelecom 08.7676.5555 79.000.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3