STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.466.979 660.000đ 65 Đặt mua
2 iTelecom 0879.389.179 810.000đ 61 Đặt mua
3 iTelecom 0877.13.8484 700.000đ 50 Đặt mua
4 iTelecom 0877.14.333.8 560.000đ 44 Đặt mua
5 iTelecom 0879.979.569 620.000đ 69 Đặt mua
6 iTelecom 0877.02.8688 890.000đ 54 Đặt mua
7 iTelecom 0879.756.927 770.000đ 60 Đặt mua
8 iTelecom 0879.655.139 980.000đ 53 Đặt mua
9 iTelecom 0878.787.290 660.000đ 56 Đặt mua
10 iTelecom 087.689.7777 39.000.000đ 66 Đặt mua
11 iTelecom 0879.389.199 580.000đ 63 Đặt mua
12 iTelecom 0879.388.768 580.000đ 64 Đặt mua
13 iTelecom 087.999.7718 580.000đ 65 Đặt mua
14 iTelecom 0877.13.777.1 560.000đ 48 Đặt mua
15 iTelecom 087713.8885 1.250.000đ 55 Đặt mua
16 iTelecom 0879.989.484 578.000đ 66 Đặt mua
17 iTelecom 0878.726.578 580.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 0877.04.07.83 620.000đ 44 Đặt mua
19 iTelecom 0878.787.266 660.000đ 59 Đặt mua
20 iTelecom 087.8888.626 2.200.000đ 61 Đặt mua
21 iTelecom 0877.142.567 560.000đ 47 Đặt mua
22 iTelecom 0878.723.466 740.000đ 51 Đặt mua
23 iTelecom 0879.755.318 770.000đ 53 Đặt mua
24 iTelecom 0878.42.9595 2.200.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3