Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0907.03.6226 840.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0907.05.64.64 840.000 41 Đặt mua
3 Mobifone 0939.58.3311 890.000 42 Đặt mua
4 Mobifone 090.775.2332 940.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0907.868.112 940.000 42 Đặt mua
6 Mobifone 0907.30.2112 524.000 25 Đặt mua
7 Mobifone 090.776.3866 990.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 0907.81.0939 940.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 0939.259.257 840.000 51 Đặt mua
10 Mobifone 0907.50.6679 790.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 0939.80.3553 524.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 0939.28.5225 840.000 45 Đặt mua
13 Mobifone 0907.58.13.13 840.000 37 Đặt mua
14 Mobifone 0939.553.606 740.000 46 Đặt mua
15 Mobifone 0932.84.8811 594.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0907.80.7227 664.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0939.06.7227 840.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 0932.960.379 840.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0907.959.002 559.000 41 Đặt mua
20 Mobifone 0932.81.1331 559.000 31 Đặt mua
21 Mobifone 0939.699.486 664.000 63 Đặt mua
22 Mobifone 0907.82.1771 840.000 42 Đặt mua
23 Mobifone 0939.885.116 740.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0932.996.008 790.000 46 Đặt mua