Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 09.31.05.1978 6.250.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0907.17.9339 5.250.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 0901.0901.95 6.750.000 34 Đặt mua
4 Mobifone 0907.363.111 5.250.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 0939.65.8998 5.750.000 66 Đặt mua
6 Mobifone 0907.6.00008 6.250.000 30 Đặt mua
7 Mobifone 0939.55.88.11 5.450.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0907.5.11118 7.250.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0907.1.22225 6.250.000 30 Đặt mua
10 Mobifone 09.07.02.1973 5.250.000 38 Đặt mua
11 Mobifone 0939.69.8558 5.250.000 62 Đặt mua
12 Mobifone 0907.19.7788 5.250.000 56 Đặt mua
13 Mobifone 0939.452.777 6.250.000 53 Đặt mua
14 Mobifone 09.31.03.1968 5.250.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0907.668.199 5.250.000 55 Đặt mua
16 Mobifone 0909.75.13.13 5.250.000 38 Đặt mua
17 Mobifone 0901.02.06.07 5.750.000 25 Đặt mua
18 Mobifone 0939.857.555 6.750.000 56 Đặt mua
19 Mobifone 0909.25.9339 7.950.000 49 Đặt mua
20 Mobifone 0907.534.777 6.250.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0939.743.555 5.250.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0907.6.11113 5.750.000 29 Đặt mua
23 Mobifone 0907.661.868 8.950.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 0939.022.055 5.250.000 35 Đặt mua