Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0843.029.345 489.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0834.260.456 489.000 38 Đặt mua
3 Vinaphone 0854.590.234 490.000 40 Đặt mua
4 Vinaphone 0836.446.568 489.000 50 Đặt mua
5 Vinaphone 0842.435.345 489.000 38 Đặt mua
6 Vinaphone 0836.054.234 489.000 35 Đặt mua
7 Vinaphone 0817.134.123 489.000 30 Đặt mua
8 Vinaphone 0814.342.123 489.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 0834.764.123 489.000 38 Đặt mua
10 Vinaphone 0839.525.379 490.000 51 Đặt mua
11 Vinaphone 0854.044.234 489.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0823.660.279 489.000 43 Đặt mua
13 Vinaphone 0833.436.123 489.000 33 Đặt mua
14 Vinaphone 0854.434.123 489.000 34 Đặt mua
15 Vinaphone 0834.007.123 489.000 28 Đặt mua
16 Vinaphone 0817.541.123 490.000 32 Đặt mua
17 Vinaphone 0852.176.968 490.000 52 Đặt mua
18 Vinaphone 0827.935.079 489.000 50 Đặt mua
19 Vinaphone 0852.367.234 489.000 40 Đặt mua
20 Vinaphone 0834.742.234 489.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0815.435.123 490.000 32 Đặt mua
22 Vinaphone 0826.532.123 490.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0826.506.079 490.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0814.017.123 490.000 27 Đặt mua