STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0877.836.379 810.000đ 58 Đặt mua
2 iTelecom 0878.383.098 910.000đ 54 Đặt mua
3 iTelecom 0877.399.268 810.000đ 59 Đặt mua
4 iTelecom 0878.383.968 910.000đ 60 Đặt mua
5 iTelecom 0876.544.279 910.000đ 52 Đặt mua
6 iTelecom 0878.387.379 810.000đ 60 Đặt mua
7 iTelecom 0878.383.881 910.000đ 54 Đặt mua
8 iTelecom 0876.543.565 910.000đ 49 Đặt mua
9 iTelecom 0876.700.168 910.000đ 43 Đặt mua
10 iTelecom 0876.656.186 910.000đ 53 Đặt mua
11 iTelecom 0876.543.095 910.000đ 47 Đặt mua
12 iTelecom 0877.688.652 810.000đ 57 Đặt mua
13 iTelecom 0878.532.678 950.000đ 54 Đặt mua
14 iTelecom 0878.551.900 810.000đ 43 Đặt mua
15 iTelecom 0878.68.1618 810.000đ 53 Đặt mua
16 iTelecom 0877.078.700 810.000đ 44 Đặt mua
17 iTelecom 0878.539.456 840.000đ 55 Đặt mua
18 iTelecom 0878.249.168 810.000đ 53 Đặt mua
19 iTelecom 0877.830.279 810.000đ 51 Đặt mua
20 iTelecom 0878.683.638 810.000đ 57 Đặt mua
21 iTelecom 0879.587.345 560.000đ 56 Đặt mua
22 iTelecom 0876.543.041 910.000đ 38 Đặt mua
23 iTelecom 0879.110.068 810.000đ 40 Đặt mua
24 iTelecom 0877.835.879 810.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3