STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.48.2008 980.000đ 46 Đặt mua
2 iTelecom 0879.829.887 560.000đ 66 Đặt mua
3 iTelecom 0878.273.989 660.000đ 61 Đặt mua
4 iTelecom 08.7878.6636 810.000đ 59 Đặt mua
5 iTelecom 0879.831.776 560.000đ 56 Đặt mua
6 iTelecom 0879.65.8383 980.000đ 57 Đặt mua
7 iTelecom 0879.457.373 580.000đ 53 Đặt mua
8 iTelecom 0879.6868.27 990.000đ 61 Đặt mua
9 iTelecom 0879.797.323 850.000đ 55 Đặt mua
10 iTelecom 0879.399.759 550.000đ 66 Đặt mua
11 iTelecom 0877.11.06.99 910.000đ 48 Đặt mua
12 iTelecom 0877.3399.61 700.000đ 53 Đặt mua
13 iTelecom 0879.797.872 699.000đ 64 Đặt mua
14 iTelecom 0879.68.3928 650.000đ 60 Đặt mua
15 iTelecom 0879.68.5139 699.000đ 56 Đặt mua
16 iTelecom 0879.382.246 665.000đ 49 Đặt mua
17 iTelecom 0879.6868.53 990.000đ 60 Đặt mua
18 iTelecom 0879.48.28.68 910.000đ 60 Đặt mua
19 iTelecom 0877.599.232 799.000đ 52 Đặt mua
20 iTelecom 0879.35.9499 580.000đ 63 Đặt mua
21 iTelecom 087.999.7944 590.000đ 66 Đặt mua
22 iTelecom 0877.04.03.95 620.000đ 43 Đặt mua
23 iTelecom 0879.755.406 770.000đ 51 Đặt mua
24 iTelecom 0879.68.3357 650.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3