STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.7994.6889 740.000đ 68 Đặt mua
2 iTelecom 0879.287.889 799.000đ 66 Đặt mua
3 iTelecom 0877.102.988 700.000đ 50 Đặt mua
4 iTelecom 0878.722.189 580.000đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 0879.757.095 770.000đ 57 Đặt mua
6 iTelecom 0878.722.579 660.000đ 55 Đặt mua
7 iTelecom 0877.12.12.96 910.000đ 43 Đặt mua
8 iTelecom 087.848.1345 580.000đ 48 Đặt mua
9 iTelecom 0879.797.099 970.000đ 65 Đặt mua
10 iTelecom 0879.40.2004 980.000đ 34 Đặt mua
11 iTelecom 0879.936.566 700.000đ 59 Đặt mua
12 iTelecom 08.7979.6619 740.000đ 62 Đặt mua
13 iTelecom 0877.992.883 700.000đ 61 Đặt mua
14 iTelecom 0878.788.070 660.000đ 53 Đặt mua
15 iTelecom 0879.3888.24 580.000đ 57 Đặt mua
16 iTelecom 0879.880.995 750.000đ 63 Đặt mua
17 iTelecom 0879.77.8379 810.000đ 65 Đặt mua
18 iTelecom 0879.828.066 599.000đ 54 Đặt mua
19 iTelecom 0879.892.139 620.000đ 56 Đặt mua
20 iTelecom 0879.39.1793 580.000đ 56 Đặt mua
21 iTelecom 0879.285.884 750.000đ 59 Đặt mua
22 iTelecom 08.7979.3086 740.000đ 57 Đặt mua
23 iTelecom 0879.84.2579 580.000đ 59 Đặt mua
24 iTelecom 0877.148.588 700.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3