Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.53.6556 850.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 0708.92.1188 850.000 44 Đặt mua
3 Mobifone 0708.65.0077 750.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 0792.666.544 950.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 0898.87.5005 1.000.000 50 Đặt mua
6 Mobifone 0708.32.5588 900.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0783.53.7700 850.000 40 Đặt mua
8 Mobifone 078.368.7575 1.000.000 56 Đặt mua
9 Mobifone 0792.33.9559 1.000.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 0792.666.122 950.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 0708.64.7676 850.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 0703.32.6677 1.000.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.0077 1.000.000 54 Đặt mua
14 Mobifone 0898.87.1331 800.000 48 Đặt mua
15 Mobifone 0789.91.5577 1.000.000 58 Đặt mua
16 Mobifone 0708.33.7070 1.000.000 35 Đặt mua
17 Mobifone 0703.17.5588 800.000 44 Đặt mua
18 Mobifone 078.666.0550 1.000.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 0898.87.0660 1.000.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 0792.666.244 900.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 0708.69.1199 950.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0703.27.1100 850.000 21 Đặt mua
23 Mobifone 0765.05.7711 800.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 0783.22.9696 1.000.000 52 Đặt mua