Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.33.6767 1.000.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 0708.31.1717 850.000 35 Đặt mua
3 Mobifone 078.333.4114 850.000 34 Đặt mua
4 Mobifone 089.887.4646 1.000.000 60 Đặt mua
5 Mobifone 0708.33.1919 1.000.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 0792.666.011 850.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0769.98.4411 900.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0708.31.8787 850.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0708.64.5959 950.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 079.444.3663 950.000 46 Đặt mua
11 Mobifone 0708.32.6767 850.000 46 Đặt mua
12 Mobifone 0797.17.1122 900.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 0784.11.1001 800.000 23 Đặt mua
14 Mobifone 0708.64.7997 850.000 57 Đặt mua
15 Mobifone 0792.666.722 850.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 089.887.4004 1.000.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 0708.32.8998 1.000.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0793.45.4488 900.000 52 Đặt mua
19 Mobifone 079.789.5558 950.000 63 Đặt mua
20 Mobifone 089.887.4040 1.000.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 0708.69.3377 850.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.7676 1.000.000 48 Đặt mua
23 Mobifone 0708.33.8484 1.000.000 45 Đặt mua
24 Mobifone 0798.18.3535 800.000 49 Đặt mua