STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.00.51.51 950.000đ 29 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.65.33.77 950.000đ 48 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.55.01.01 950.000đ 29 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.72.02.02 950.000đ 30 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.65.00.77 770.000đ 42 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.63.55.77 880.000đ 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.11.42.42 950.000đ 31 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.53.03.03 950.000đ 31 Đặt mua
9 Vietnamobile 0925.602.779 770.000đ 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0928.00.41.41 950.000đ 29 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.65.11.77 880.000đ 44 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.11.54.54 950.000đ 37 Đặt mua
13 Vietnamobile 0928.01.31.31 950.000đ 28 Đặt mua
14 Vietnamobile 0927.429.979 880.000đ 58 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.22.40.40 950.000đ 29 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.65.00.33 770.000đ 34 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.64.00.88 770.000đ 43 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.63.00.66 880.000đ 38 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.08.23.23 950.000đ 37 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.63.44.77 880.000đ 48 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.22.64.64 950.000đ 41 Đặt mua
22 Vietnamobile 0928.04.24.24 950.000đ 35 Đặt mua
23 Vietnamobile 0925.600.979 950.000đ 47 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.63.00.33 740.000đ 32 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3