STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.291.391 700.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 0868.81.1661 660.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0984.265.606 660.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 0.3333.41889 660.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0868.005.989 660.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 0961.895.432 660.000đ 47 Đặt mua
7 Viettel 0979.363.037 660.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 08.666.06588 660.000đ 53 Đặt mua
9 Viettel 0392.867.123 660.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0962.787.673 660.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 0395.921.689 660.000đ 52 Đặt mua
12 Viettel 0862.259.179 660.000đ 49 Đặt mua
13 Viettel 0399.010.566 660.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0345.313.188 660.000đ 36 Đặt mua
15 Viettel 09716.333.61 660.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0964.937.123 660.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0329.952.688 660.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0967.666.458 660.000đ 57 Đặt mua
19 Viettel 0379.00.5665 660.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0363.913.886 660.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 032.5555.487 660.000đ 44 Đặt mua
22 Viettel 0984.353.837 660.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0335.557.086 660.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0396.359.588 660.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3