STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.77.5679 810.000đ 65 Đặt mua
2 iTelecom 0879.983.969 620.000đ 68 Đặt mua
3 iTelecom 0879.397.626 580.000đ 57 Đặt mua
4 iTelecom 0878.17.6866 660.000đ 57 Đặt mua
5 iTelecom 0879.68.5788 740.000đ 66 Đặt mua
6 iTelecom 0879.899.880 578.000đ 66 Đặt mua
7 iTelecom 0878.736.889 660.000đ 64 Đặt mua
8 iTelecom 0877.103.188 700.000đ 43 Đặt mua
9 iTelecom 0878.133.968 750.000đ 53 Đặt mua
10 iTelecom 0877.3311.26 700.000đ 38 Đặt mua
11 iTelecom 0879.926.366 700.000đ 56 Đặt mua
12 iTelecom 0877.995.879 750.000đ 69 Đặt mua
13 iTelecom 0879.757.051 770.000đ 49 Đặt mua
14 iTelecom 08.7878.3677 660.000đ 61 Đặt mua
15 iTelecom 0878.276.576 580.000đ 56 Đặt mua
16 iTelecom 0879.68.5488 660.000đ 63 Đặt mua
17 iTelecom 0878.73.73.27 580.000đ 52 Đặt mua
18 iTelecom 08792.999.67 700.000đ 66 Đặt mua
19 iTelecom 087940.1116 840.000đ 37 Đặt mua
20 iTelecom 0878.723.379 580.000đ 54 Đặt mua
21 iTelecom 0877.992.889 700.000đ 67 Đặt mua
22 iTelecom 0878.735.368 580.000đ 55 Đặt mua
23 iTelecom 0879.927.066 700.000đ 54 Đặt mua
24 iTelecom 0877.3311.57 700.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3