STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0877.120.966 500.000đ 46 Đặt mua
2 iTelecom 0877.121.388 500.000đ 45 Đặt mua
3 iTelecom 0877.120.166 500.000đ 38 Đặt mua
4 iTelecom 0877.176.566 500.000đ 53 Đặt mua
5 iTelecom 0877.120.366 500.000đ 40 Đặt mua
6 iTelecom 0877.178.699 500.000đ 62 Đặt mua
7 iTelecom 0877.120.468 500.000đ 43 Đặt mua
8 iTelecom 0877.119.768 500.000đ 54 Đặt mua
9 iTelecom 0877.1212.72 500.000đ 37 Đặt mua
10 iTelecom 0877.120.266 500.000đ 39 Đặt mua
11 iTelecom 0877.178.399 500.000đ 59 Đặt mua
12 iTelecom 0877.175.899 500.000đ 61 Đặt mua
13 iTelecom 0877.176.268 500.000đ 52 Đặt mua
14 iTelecom 0878.163.099 500.000đ 51 Đặt mua
15 iTelecom 0878.162.699 500.000đ 56 Đặt mua
16 iTelecom 0878.162.986 500.000đ 55 Đặt mua
17 iTelecom 0878.162.989 500.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 0878.165.389 500.000đ 55 Đặt mua
19 iTelecom 0878.162.689 500.000đ 55 Đặt mua
20 iTelecom 0878.162.997 500.000đ 57 Đặt mua
21 iTelecom 0878.162.621 500.000đ 41 Đặt mua
22 iTelecom 0878.163.393 500.000đ 48 Đặt mua
23 iTelecom 0878.16.2279 500.000đ 50 Đặt mua
24 iTelecom 0878.162.679 500.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3