STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.68.2017 1.020.000đ 47 Đặt mua
2 iTelecom 0878.386.268 1.100.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 0878.68.2016 1.020.000đ 46 Đặt mua
4 iTelecom 0877.188.839 1.180.000đ 59 Đặt mua
5 iTelecom 0876.42.2018 1.020.000đ 38 Đặt mua
6 iTelecom 0876.42.2012 1.020.000đ 32 Đặt mua
7 iTelecom 0876.42.2011 1.020.000đ 31 Đặt mua
8 iTelecom 0877.09.2011 1.020.000đ 35 Đặt mua
9 iTelecom 0876.42.2013 1.020.000đ 33 Đặt mua
10 iTelecom 0876.42.2016 1.020.000đ 36 Đặt mua
11 iTelecom 0878.32.2019 1.020.000đ 40 Đặt mua
12 iTelecom 0877.87.2019 1.020.000đ 49 Đặt mua
13 iTelecom 0877.166.678 1.180.000đ 56 Đặt mua
14 iTelecom 0878.32.2015 1.020.000đ 36 Đặt mua
15 iTelecom 0877.142.434 1.180.000đ 40 Đặt mua
16 iTelecom 0877.1111.37 1.180.000đ 36 Đặt mua
17 iTelecom 0876.42.2014 1.020.000đ 34 Đặt mua
18 iTelecom 0877.09.2019 1.020.000đ 43 Đặt mua
19 iTelecom 0878.34.2015 1.020.000đ 38 Đặt mua
20 iTelecom 0876.428.386 1.100.000đ 52 Đặt mua
21 iTelecom 0879.587.898 1.680.000đ 69 Đặt mua
22 iTelecom 087.888.5585 1.043.000đ 62 Đặt mua
23 iTelecom 087712.5559 1.250.000đ 49 Đặt mua
24 iTelecom 08772.6666.1 1.775.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3