STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.57.1989 1.500.000đ 62 Đặt mua
2 iTelecom 0879.998.123 1.310.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 0878.686.698 1.800.000đ 66 Đặt mua
4 iTelecom 0878.198.688 1.100.000đ 63 Đặt mua
5 iTelecom 08782.3333.1 1.900.000đ 38 Đặt mua
6 iTelecom 08.7994.2012 1.870.000đ 42 Đặt mua
7 iTelecom 08.777.96998 1.800.000đ 70 Đặt mua
8 iTelecom 0879.39.29.59 1.040.000đ 61 Đặt mua
9 iTelecom 0876.4.5.2015 1.600.000đ 38 Đặt mua
10 iTelecom 0877.339.399 1.500.000đ 58 Đặt mua
11 iTelecom 08799.666.56 1.150.000đ 62 Đặt mua
12 iTelecom 087.999.6993 1.310.000đ 69 Đặt mua
13 iTelecom 08.7979.0599 1.040.000đ 63 Đặt mua
14 iTelecom 0878.291.886 1.140.000đ 57 Đặt mua
15 iTelecom 0879.44.2008 1.040.000đ 42 Đặt mua
16 iTelecom 08786.1111.3 1.900.000đ 36 Đặt mua
17 iTelecom 0877.93.91.99 1.325.000đ 62 Đặt mua
18 iTelecom 0879.339.359 1.800.000đ 56 Đặt mua
19 iTelecom 0877.3333.14 1.900.000đ 39 Đặt mua
20 iTelecom 0879.73.2007 1.040.000đ 43 Đặt mua
21 iTelecom 0879.996.568 1.150.000đ 67 Đặt mua
22 iTelecom 0878.2222.50 1.900.000đ 36 Đặt mua
23 iTelecom 0878.23.2009 1.400.000đ 39 Đặt mua
24 iTelecom 08.7979.8885 1.790.000đ 69 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3