Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05.5967.5968 1.790.000 60 Đặt mua
2 Reddi 0559.292.393 1.340.000 47 Đặt mua
3 Reddi 0559.338.378 1.340.000 51 Đặt mua
4 Reddi 0559.33.43.53 1.109.000 40 Đặt mua
5 Reddi 0559.560.660 1.100.000 42 Đặt mua
6 Reddi 0559.54.64.74 1.109.000 49 Đặt mua
7 Reddi 0559.14.24.34 1.109.000 37 Đặt mua
8 Reddi 05.5979.5986 1.790.000 63 Đặt mua